1x02

Guts / Krátke stretnutie / Pach Krve

Rick je uväznený v tanku, keď začuje niečí hlas vo vysielačke. Hlas vo vysielačke patril mladému aziatovy, ktorý mu pomôže utiecť z tanku. Aziat bol spolu s dalšími ľuďmi na streche v Atlante. Spolu vymýšľajú cestu do tábora za mestom, ale vonku je veľa prekážok - CHODCI. A tak sa Glenn (aziat) spolu s Rickom namažú vnútornosťami z chodcov a snažia sa dostať skupinu na streche do bezpečia...
 
Český dabing