4x11

Claimed / Ukorystení / Nárokován

Rick čelí bezprostrednej hrozbe epidémie. Skupiny preživších sa vysporiadávajú so svojou minulosťou.
Slovenský dabing
Anglický dabing + CZ titulky