Chodec uväznení v plote/poraste.

Chodec uväznení v plote/poraste.