AK tie deti nebudú čušať, prisaham bohu že otočím toto auto a dám si zmrzlinu.

AK tie deti nebudú čušať, prisaham bohu že otočím toto auto a dám si zmrzlinu.