Ak pôdeš na vianočné nákupy, riskuješ svoj život.

Ak pôdeš na vianočné nákupy, riskuješ svoj život.