Rick, môžem sa vrátiť? Prečoooooo? Mám spaghetti. Pod sem ty bláznivá krava!

Rick, môžem sa vrátiť? Prečoooooo? Mám spaghetti. Pod sem ty bláznivá krava!