Nie je doležitý..... On bol ako otec všetkých ....

Nie je doležitý..... On bol ako otec všetkých ....