TWD fans. Normálny ľudia: On mu odsekol hlavu--> mečom.

TWD fans. Normálny ľudia: On mu odsekol hlavu--> mečom.