V prípade pochybností, otočí sa.

V prípade pochybností, otočí sa.